Saturday, October 8, 2011

Phobia

Siguro kaya minsan vague ang blog posts ko ay masyado akong takot-takot akong mahusgahan ng ibang tao, lalo na kung sobrang malaki ang pagkakaiba sa pananaw ng karamihan. At hindi rin ako mapakali sa isang blog.

Lahat naman tayo ay may kinatatakutan. Pero ang masama, marami sa atin ang nakakubli dahil sa mga sarili nating kinatatakutan-sa multong tayo na rin mismo ang may gawa. mahirap aminin pero isa ako sa mga taong madalas pangunahan ng takot. Masyado akong takot sa sasabihin ng iba sa tuwing may gusto akong gawin. Parang lagi akong may approval ng ibang tao bago gumawa ng mga bagay-bagay.

Pero maraming nangyari na nagimpluwensya sa pagiisip ko ngayon. Marami rami na din akong opinyon ng karamihan na di ko na masangayunan. Pero may kaunti pa rin akong takot sa tuwing ihahakbang ko ang sarili patungo sa direksyon na maaring hindi maintindihan ng iba.

Oo, malungkot ako, pero alam kong hindi ako pababayaan ni Lord. Sana lang ay maging malinaw sakin ang lahat at hindi mapuno ng pagisisisi at what ifs ang buhay ko.

Friday, October 7, 2011

GGB

Fast forward. 2011 is about to end in two months. So much turning points happened. To be honest, I am having an emotional roller coaster. Few weeks ago, I was feeling all happy and blessed. The following week, I would feel too down that I would lock up in my room and curl up on the bed, especially on bad weather days.

I'm a bit frustrated with what's happening lately, but I guess that's part of finding the right path. I just hope that this time, things won't be forced out, so I won't be messing up anymore. Looking forward to 2012.